Skip to main content

Aardwarmte

Duurzame warmte in Vierpolders

Sinds 1 februari 2016 wordt de hoofdvestiging van Islandplant BV in Vierpolders verwarmd door aardwarmte.

Aardwarmte is een oneindige bron van energie. Natuurlijke processen in de aardkorst produceren al miljoenen jaren warmte. En blijven dat nog miljoenen jaren doen. Daarmee is aardwarmte een schoon, betrouwbaar en duurzaam alternatief voor fossiele energie. Er is nauwelijks CO2-uitstoot en er is géén restafval.
Daarnaast is aardwarmte vaak goed beschikbaar, ook in grote delen van Nederland. De economische haalbaarheid wordt voornamelijk bepaald door de investeringskosten en het onderhoud van de installatie. De kosten van aardwarmte zijn daardoor overzichtelijk en stabiel. En worden niet beïnvloed door fluctuerende olie- en gasprijzen.

Islandplant BV werkt al vele jaren aan de verduurzaming van haar proces. In samenwerking met omringende tuinbouwbedrijven is het Collectief Aardwarmte Vierpolders (CAV) opgericht. Gezamenlijk is gezocht naar een mogelijkheid om geothermie te gebruiken. In dit onderzoek is subsidie verkregen vanuit het "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling" onder regeling SBI (Samenwerking bij Innovatie).
Dit onder de noemer: "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Meer informatie: www.aardwarmtevierpolders.nl

Bekijk ook: Vierpolders start aardwarmteproject #rtvrijnmond